Wykształcenie wyższe: finanse i bankowość
Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Kierownik Działu Rozwoju w Gminie Ełk
Doradca ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich
Doradca zawodowy

Uczestniczyłam w wielu sympozjach krajowych i międzynarodowych m.in.
Członkostwo:
ANNA WOJCIECHOWSKA – KOBIETA, MATKA, ŻONA, KANDYDATKA NA PREZYDENTA EŁKU

Nigdy nie ciesz się ze znalezionych pieniędzy, bo pamiętaj, że ktoś je przecież zgubił – tego nauczyła ją mama. Jak  sama o niej mówi, cudowna kobieta, która oddawała co miała, bo inni potrzebowali  tego bardziej. Podobnie starała się wychowywać swojego syna Marcina, dziś znanego dziennikarza radia ZET.  W dzieciństwie czytała mu Małego Księcia, książkę nie tylko o miłości, ale przede wszystkim o odpowiedzialności za swoje postępowanie i postawę względem innych.

Na wywiad zaprasza mnie do swojego domu,

[więcej]
Sfinansowano z KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska